executive coaching ledercoaching

CoachConsult har drevet ledercoaching siden 2004 og har en solid bakgrunn og sertifisering fra CTI (The Coaches Training Institute).

Det å få noe til i verden, kommer ikke alene av det du gjør, men også av den du er mens du gjør det!

– Randi B. Noyes

Sjefsstolen kan være en ensom plass til tider, og mange kan ha godt av å lufte og sette ord på problemstillinger med en som står på sidelinjen. Ledercoaching er en samarbeidende samtaleprosess mellom leder og coach der vi identifiserer og arbeider med virksomhetskritiske mål, områder for personlig læring og personlige mål. Våre kunder ønsker avkastning på sin investering. I møte og samarbeid med coachen oppstår synergi som sikrer dette.

For CoachConsult betyr dette å møte kunden der han eller hun er  – med respekt, en stil tilpasset kundens behov og ivaretakelse av prosess og fremdrift.

Et profesjonelt partnerskap med støtte og nye perspektiver gir kunden:

  • økt fokus på det som er viktig, derigjennom
    • økt evne til beslutningstaging
    • bedre prioritering
  • økt motivasjon
  • bedre kommunikasjonsferdigheter og samarbeid
  • økt måloppnåelse

Er du ny som leder?

En ny lederjobb er spennende og en milepæl i livet

Den nye lederne er ofte i villrede. Rollen er ukjent, mål og oppgaver er ikke alltid tydelige. Fallhøyden er stor som ny i en lederjobb, mange mislykkes og du har ikke lange tiden på å vise at du duger. Det er i denne sammenhengen vanlig å snakke om de første 100 dagene, som er tiden du har til rådighet for å skape nødvendig tillit og støtte.

Det et finnes måter å takle det på, og stadig flere bedrifter investerer i coaching og mentoring for sine nye ledere. En ny lederjobb er utrolig spennende og krevende, det gjelder at de første 100 dagene ikke blir de siste.

Lots of my research shows that what you do early on during a job transition is what matters most. Your colleagues and your boss form opinions about you based on limited information, and those opinions are sticky—it’s hard to change their minds. So shape their impressions of you to the best of your ability.

– Michael D. Watkins

CoachConsult tar ledercoaching over hele landet, med utgangspunkt i Bergen og Oslo.