Profesjonell HR-støtte
© Bellemedia | Dreamstime Stock Photos

Mange bedrifter trenger i perioder ekstern HR-støtte, det vil si støtte til personalarbeidet. Dette kan ha ulike årsaker:

  • mangel på ressurser i egen organisasjon
  • større prosjekter eller omstillinger som krever ekstra kompetanse i en periode
  • rekruttering eller nyansatte ledere som skal fases inn i lederroller.

CoachConsult tilbyr profesjonell HR-støtte for kortere eller lengre perioder til bedrifter eller organisasjoner. Oppdragene spenner fra enkeltoppdrag med klart definerte målsetninger til å fylle rollen som personalsjef i mindre bedrifter uten egen HR-avdeling over tid.

Noen ganger kan det lønne seg å benytte ekstern kompetanse med erfaring fra annen virksomhet, for at man skal finne gode løsninger og oppnå ønsket utvikling.

Kombinere flere tjenester?

Oppdragene kan også utføres i kombinasjon med CoachConsults øvrige tjenester innenfor team-, leder og organisasjonsutvikling. I mange tilfeller kan dette tilføre en ekstra dynamikk som gavner organisasjonen også på andre områder. Erfaring fra andre bedrifter og andre bransjer i kombinasjon med et solid faglig fundament brukes aktivt og introduserer i tillegg alltid ny kompetanse for oppdragsgiver. Dette kan være en kost-effektiv måte å jobbe på -spesielt ved komplekse problemstillinger. Les mer om bredden i CoachConsults tjenester på disse sidene.

Ta kontakt med daglig leder May Britt Slaaen for mer informasjon.