Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering

Vi lever alle i et hav av relasjoner – partner, kollegaer, venner, leverandører og kunder er noen av disse. CoachConsult har stadig flere oppdrag som dreier seg om kommunikasjon og konflikthåndtering.

Konflikter relasjoner
Konflikter er selvforsterkende
Et viktig spørsmål er derfor  hvordan konflikter og vanskelige situasjoner preget av mistenksomhet, sårbarhet og usikkerhet som selvforsterkende kraft transformeres til en dialog hvor tillit, mot og konfliktkompetanse bygges. Det må skapes en atmosfære av tillit og trygghet. Dette er coachens viktigste jobb. Vi må tro på at partene er i stand til å finne en løsning, og det må de selv også.
Jeg er fascinert av hva som fremmer og hemmer konflikter og hvordan det er mulig å snu energien mot løsninger.
– May Britt
Les mer om konflikter i egen artikkel her eller f.eks. denne artikkelen i Harvard Business Review.