TeamutviklingMay Britt Slaaen har en internasjonal spesialisering innen teamutvikling og er sertifisert i kartleggingsverktøyet Team Diagnostic fra Brussel i 2004.

En vel utført jobb innebærer at teamet får etablert en kollektiv selvtillit som brukes til å se hverdagens store og små utfordringer med nye øyne. En viktig del av prosessen er at fokuset dreies fra «Hvem gjør hva mot hvem?» til «Hva kan vi få til sammen?».

Teamutvikling hjelper!

Gode team er sjeldne, men ofte vil samarbeid med coach gi resultater langt utover det en kan forvente. Teamutvikling handler også ofte om kultur fordi kultur er med på å definere organisasjonen på godt og vondt. CoachConsult har gode erfaringer og referanser fra ulike team og organisasjoner. Ta kontakt for mer informasjon!

Les mer om kultur, team og utvikling blant annet i denne artikkelen.