Visjon og verdier CoachConsult


Å få bidra til at andre lykkes med det de ønsker å få til, gir meg en utrolig god følelse av å være til nytte!

– May Britt Slaaen

Visjon

Det er helt greit at livet er som en berg- og dalbane så lenge man ikke blir sittende fast i en loop, heter det. CoachConsults visjon er å bidra til helhet i privat- og arbeidsliv der målene nås samtidig som menneskene blir sett og oppmuntret til å bruke det potensialet de har, bidra til økt bevissthet rundt handling, læring og utvikling.

CoachConsults kjerneverdier er:

  • tydelighet
  • tillit
  • læring
  • lekenhet

Mer om CoachConsult finner du her