Vil du ha rett, eller vil du ha et forhold?

Relasjoner er til glede og besvær. Gleden kan ligge i følelsen av tilhørighet, på jobb eller hjemme, i det å være med på å skape noe som er større enn en selv, eller et sted hvor en kan finne trøst eller søke råd. I den andre enden av skalaen fra glede til besvær finner vi krangel, utnytting og konflikt. Relasjoner kan forenklet beskrives som et spekter av følelser og former. Som…