Selvledelse – Å lede seg selv til gode resultater

Manglende selvledelse kan resultere i problemer. Det å være disiplinert rundt egne mål og planer har stor betydning for resultat og opplevelse av stress og mestring. Gjennom flere år har jeg møtt mennesker som har en utfordring med å gjøre det de har bestemt seg for å gjøre – altså få ting gjort. Det finnes heldigvis råd! For den som erkjenner problemet og er villig til å ta fatt i utfordringen,…